Read Regular voor effectiever lezen en schrijven

Klik om PDF te downloaden    

       
 
   
       
 

Veel van de moeilijkheden die voorkomen bij dyslexie veroorzaken
een barrière. Hoewel de symptomen erg kunnen variëren per individu,
uiten ze zich in vergelijkbare probleempatronen. Read Regular doelt
op deze overeenkomstige patronen.

Wash-Out-effect

Rivier-effect

Swirl-effect

Read Regular™ is een handelsmerk in combinatie met een Europese Gemeenschaps Ontwerp Registratie voor Read Regular; Read smallcaps; Read Space. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natascha Frensch. Copyright © Natascha Frensch 2003 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Illustraties copyright © Barbara Termorshuizen 2003