Read Regular voor effectiever lezen en schrijven

Klik om PDF te downloaden    

       
 
   
       
 
   

Read Regular is ontworpen met een individuele aanpak voor elk individueel teken, om ze zo verschillend mogelijk te houden en verschil te creëren tussen de ‘b’ en ‘d’ (niet de ‘b’ spiegelen om de vorm van de ‘d’ te verkrijgen). De vormen van de tekens zijn eenvoudig en duidelijk, wat consequentheid bevordert. De tekens zijn ontdaan van elk onnodig detail, zoals een ‘twee verdieping a’ en een ‘twee-ogige g’.>>

 
     
    De individuele aanpak heeft scherpe contouren als resultaat, om er zo voor te zorgen dat elk teken op zichzelf staat. Als de tekens in een context van woorden, zinnen of tekst gezien worden, stoort het vorige of volgende teken niet bij het leesproces. Stokken (bdfhkl) en staarten (gjpqy) zijn lang om hun leesbaarheid te garanderen. Binnenvormen van de ‘a’, ‘e’, ‘o’ en ‘u’ zijn groot gehouden en openingen in de ‘e’ en ‘g’ zijn open zodat deze niet dichtvloeien. Dit geeft Read Regular een vriendelijk karakter met een aangename balans tussen zwart en wit. <<  
Read Regular™ is een handelsmerk in combinatie met een Europese Gemeenschaps Ontwerp Registratie voor Read Regular; Read smallcaps; Read Space. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natascha Frensch. Copyright © Natascha Frensch 2003 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Illustraties copyright © Barbara Termorshuizen 2003